УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,

 

Родителската среща за учениците от 8 клас ще се проведе по график:

09.09.2021 г. (четвъртък) от 17:30 ч.

8 А клас – испански език

8 Б клас – испански език

8 Ж клас – френски език

 

09.09.2021 г. (четвъртък) от 18:30 ч.

8 В клас – италиански език

8 Г клас – италиански език

8 Д клас – английски език

 

10.09.2021 г. (петък) от 17:30 ч.

8 Е клас – английски език

8 З клас – немски език

8 И клас – немски език

 

 ВАЖНО!

Информация за разпределението на учениците по паралелки ще разберете  в деня на родителската среща. Родителите на учениците от паралелките с изучаване на английски език ще получат информация от класния ръководител с конкретната дата на родителската среща.

 

Във връзка с противоепидемиологичните мерки родителската среща ще се проведе при спазване на следните задължителни мерки:

  1. Родителите/настойниците се допускат в сградата на гимназията само с предпазни маски и след дезинфекция на ръцете.
  2. При влизане в сградата се спазва дистанция от 1,5 метра
  3. На родителската среща присъства само един родител/настойник на ученик. (Ученици не присъстват на родителската среща.
  4. По време на родителската среща в двора на гимназията не се допуска присъствието на ученици и родители.
  5. След края на родителската среща не се позволява струпването на родители в двора на гимназията.

ОЧАКВАМЕ ВИ!

Може да харесате още

О Б Я В А за свободно място за ученик ЕГ”Иван Вазов”
График за откриване на учебната 2021/2022 година
ВАЖНА ИНФОРМАЦИЯ!