На 9 май се навършват 75 години от капитулацията на фашистка Германия във втората световна война и 70 години от обявяването на декларацията Шуман, набелязала пътя на европейското сътрудничество за запазване на мира, възстановяване и развитие на Европа. 

На тези две бележити дати ЕГ „ Иван Вазов“ посвети седмицата от 4 до 10 май с поредица от събития, които се проведоха онлайн и  създадоха неповторима атмосфера на творчество и празничност. Проведоха се конкурси за есе, видеоклип, рисунка, плакат на тема „ Европа в моите мечти“. Осем есета са наградени за интересно  и оригинално представяне на темата.  На първо място са есетата на Константина Арнаудова 10г клас, Олга Гиритлиева 8и клас и Георги Кацаров 8ж клас, на второ място – Георги Илиев 9г клас  и Вилиана Гочева 8б клас, на трето място – Цветомира Калоферова 11а клас, Ивайла Каранейчева 8а клас, Диана Казакова 9в клас.

Прекрасните рисунки на ученици от 8 и 9 клас чрез силата на изобразителното изкуство ни показват мечтата за една мирна, справедлива, екологична, единна, икономически стабилна Европа.  Рисунките са направени с дълбок творчески замисъл и вдъхновение.  Те са толкова прекрасни, че всички трябва да са на първо място в нашия конкурс. Това са имената на младите творци – Юлиана Тодорова 9а клас, Божидар Петров 8д клас, Екатерина Попова 8в клас, Петя Букарева 8и клас и Гергана Костова 8з клас. Същите идеи по интересен начин са представени във видео клипа на Христиана Ночева 10 и клас, получила първо място в конкурса за клип. 

Във вторник в часа на класа учениците от всички класове в гимназията гледаха презентация, подготвена от младшите посланици за работата на европейския парламент и европейската комисия, за да повишат знанията си за тези важни институции в европейския съюз. След това провериха знанията си с тест в Google form. 

В часовете по география и икономика учениците подготвиха и представиха богати презентации за 27 страни на ЕС. Благодарност на всички които се включиха в предизвикателството.

Наши ученици прочетоха декларация Шуман на френски, немски, италиански, испански и английски език. Благодарност на Симеон Марков от 9ж клас , Елизавета  Атанасова 10з клас, Виктория Панайотова 11г клас, Лиа Лазариди 12а клас и Борис Ангелов 11 е клас .Петя Димова  от 11 з клас изпя великолепно „ Одата на радостта“ на немски и български език. 

На 8 май се проведе онлайн дискусия“ Covid 19 и предизвикателствата пред европейския съюз“ , на която присъстваха учениците –посланици на ЕП, клуб „ Гражданин на Европа, гражданин на света“, ученическият парламент, ученици, работещи по програма eTwinning, преподаватели от гимназията. На срещата присъстваха проф. Ингрид Шикова, преподавател по европеистика в СУ „ Св. Климент Охридски“, д-р Красимира Василева, председател на НАБЕК,  Таня Чунтова, служител  в представителството на ЕП в България,  Красимир Лойков – Европа Директно Пловдив, Калина Пешева – специалист по европейски проекти. Дискусията  беше един сериозен диалог за най-актуалните проблеми и предизвикателства, които пандемията постави пред ЕС и европейското гражданско общество. Учениците разсъждаваха и търсеха отговори за предизвикателствата пред образованието, науката, ценностите, икономиката,единния общ пазар, за еврозоната и Шенген. Гостите отговаряха на въпросите  с компетентност и  задълбоченост. 

Във фейсбук  е организирано събитие „ ЕГ „ Иван Вазов“ срещу Covid 19”в подкрепа на инициативите на ЕП срещу Covid 19. Учениците споделят своите мисли, информация за добрите дела, за нашата отговорност в условията на пандемия.

На самия ден 9 май   гледахме  онлайн на концерт, посветен на 9 май.

Всички ученици, участвали в конкурсите, четенето на декларацията и изпълнението на „Одата на радостта“ ще получат грамоти и награди. Грамоти ще получат и учениците, направили презентациите за държавите в ЕС.

Като европейско училище така празнувахме  9 май. 

 Материали от събитията можете да видите на сайта:  https://sites.google.com/egiv-plovdiv.bg/europe-day

Може да харесате още

ВАЖНО ЗА ЗРЕЛОСТНИЦИТЕ!!!
На добър час, абитуриенти от Випуск 2020!
EГ “Иван Вазов” – Пловдив обявява Конкурс за ученическо творчество на тема “Силата на словото”