1. Тържествено откриване на учебната година за учениците от VIII-ми клас:

          – начало 09.30 ч. в двора на Езикова гимназия „Иван Вазов“;

          – учениците се явяват не по-късно от 09.20 ч.

  1. Учениците от 9 – 12 клас под ръководството на класните си ръководители ще открият учебната година в класните си стаи по следния график:

– 9-ти клас – от 09.00 ч. – класните ръководители посрещат учениците, влизането и излизането се осъществява от източния вход;

– 10-ти клас – 10.00 ч. – учениците се събират пред източния вход, влизат и излизат от там под ръководството на класните ръководители;

– 11-ти клас – 10.30 ч. – под ръководството на класните ръководители учениците влизат и излизат от гимназията през входовете, определени за съответната паралелка в плана за противоепидемичните дейности;

– 12-ти клас – 11.00 ч. – под ръководството на класните ръководители учениците влизат и излизат от гимназията през входовете, определени за съответната паралелка в плана за противоепидемичните дейности.

Може да харесате още

О Б Я В А за свободно място за ученик ЕГ”Иван Вазов”
ВАЖНА ИНФОРМАЦИЯ!
НА ВНИМАНИЕТО НА РОДИТЕЛИТЕ НА VIII КЛАС