УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,

Във връзка с получено писмо с изх. № ДАЕУ-13100/ 05.08.2021 г. от председателя на Държавна агенция „Електронно управление“ Ви информираме, че всички семейства, чиито деца са записани за първи път в осми клас имат право на еднократна помощ  за покриване на част от разходите в началото на новата учебна 2021/2022 година.

Повече информация можете да видите тук.

Може да харесате още

О Б Я В А за свободно място за ученик ЕГ”Иван Вазов”
График за откриване на учебната 2021/2022 година
ВАЖНА ИНФОРМАЦИЯ!